en:Helsinki Midnight Run:arvonnan-saannot 2019.0.8.1 FI/FI

Helsinki Midnight Run

Arvonnan säännöt.

Järjestäjä

K Auto Oy/ SEAT Finland, Tikkurilantie 123, 01530 Vantaa.

Sääntöjen soveltaminen

Näitä sääntöjä sovelletaan Järjestäjän Arvontaan osoitteessa www.seat.fi/helsinki-midnight-run.html.

Osallistumisen ehdot

Arvontaan osallistuminen on ilmaista. Arvontaan osallistuminen ei edellytä markkinointiluvan antamista. Arvontaan voi osallistua täysi-ikäinen, luonnollinen henkilö pois suljettuna K Auto Oy:n työntekijät ja perheenjäsenet. Osallistumalla Arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä.

Henkilötietojen käsittely

Arvontaan osallistumisen yhteydessä antamiasi henkilötietoja käsitellään soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Arvonnan yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää ja Järjestäjän suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja niiltä osin kuin henkilö on antanut suostumuksensa siihen. Osallistumisen yhteydessä annettuja puhelinnumeroa ja osoitetietoja käytetään myös voittajien tavoittamiseen ja mahdollisten palkintojen toimittamiseen.

Arvontaan osallistuvat henkilöt hyväksyvät osallistuessaan, että he saattavat saada sähköpostitse tietoa liittyen Arvontaan.

Osallistuminen ja arvonta-aika

Arvontaan voi osallistua 3.6.–30.7.2019 (klo 15.00) välisenä aikana. Osallistuminen tapahtuu täyttämällä kampanjasivulla olevaan lomakkeeseen siinä pyydetyt tiedot, ja vahvistamalla osallistuminen painamalla Osallistu-painiketta. Arvontaan voi osallistua vain internetissä.  Osallistumisajan ulkopuolella tehtyjä osallistumisia ei hyväksytä arvontaan.

Palkinnot ja voittaja

Osallistujien kesken arvotaan 20 x osallistuminen 31.8.2019 järjestettävään Midnight Run -tapahtumaan (10 km juoksu).  Tilaisuus järjestetään Helsingissä 31.8.2019. Palkinnon arvo on 47 €.  Matkat eivät sisälly palkintoon. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi.

Palkinnot arvotaan keskiviikkona 31.7.2019.

Palkinnon luovutus ja voittajan julkistus

Järjestäjä ilmoittaa viipymättä arvonnan suorittamisen jälkeen arvontavoitoista voittajille sähköpostitse. Jos voittajaa ei tavoiteta hänen osallistumisensa yhteydessä antamien yhteystietojen kautta kahden päivän kuluessa, arvotaan tilalle uusi voittaja.  Voittajan nimi voidaan ilmoittaa myös SEATin verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Järjestäjän vastuunrajoitus

Järjestäjän vastuu Arvontaan osallistumisesta rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista arvontaan osallistumisen yhteydessä taikka osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista tai Järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista, jotka saattavat vaikuttaa esimerkiksi palkinnon hyödyntämiseen.

Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Järjestäjän, arvonnan toteuttajan, arvonnan yhteistyökumppanit, osallistuvat vähittäismyyntipaikat sekä edellä mainittujen yhteistyökumppanit vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen. Arvonnan järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

Järjestäjä, arvonnan toteuttaja tai arvonnan yhteistyökumppanit eivät vastaa mahdollisista painovirheistä, osallistujien yhteystiedoissa olevista virheistä taikka tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumisessa, palkinnon vastaanottamisessa tai sen käyttämisessä.

Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät rajoita sellaista korvausvelvollisuutta, jota ei voida poissulkea tai rajoittaa kuluttajansuojalainsäädännön, tuotevastuulain tai muun pakottavan lainsäädännön nojalla.

Sääntöjen muutokset ja tulkinta

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mahdollisista sääntömuutoksista ilmoitetaan arvontaan liittyvillä verkkosivuilla. Järjestäjä voi myös oikaista tai muuttaa sääntöjä mahdollisten paino- ja muiden virheiden korjaamiseksi arvontaan osallistumisajan aikana. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.

Verotus

Järjestäjä vastaa mahdollisen arpajaisveron suorittamisesta. Järjestäjä antaa tiedon palkinnoista ja palkinnonsaajan tarpeellisista henkilötiedoista veroviranomaisille voimassaolevien verosäännösten edellyttämän mukaisesti.

Rakenna auto

Rakenna auto

Katso jälleenmyyjät

Katso jälleenmyyjät

Varaa huolto

Varaa huolto

Varaa koeajo

Varaa koeajo