en:Omistajille:Huolenpitosopimus:sopimusehdot FI/FI

Huolenpitosopimus

Sopimusehdot

SEAT-huolenpitosopimuksen sopimusehdot  

K Auto Oy:n jälleenmyyjäverkosto sitoutuu suorittamaan huolenpitosopimuksen ja näiden sopimusehtojen mukaisesti kohteena olevan uuden ajoneuvon huolto- ja korjaustoimenpiteet maahan­tuojan valtuuttamassa merkkihuollossa. Sopimus ei poista asiakkaan oikeuksia tuotteessa olevan takuun, kuluttajansuojalain ja kauppalain mukaisen virhevastuun suhteen.

1. Sopijapuolet ja huolenpitosopimuksen hallinnointi

Huolenpitosopimuksen sopijapuolet ovat huolenpitosopimuksessa yksilöidyt asiakas ja jälleenmyyjä. Nämä ehdot ovat osa huolenpito­ sopimusta ja koskevat vain huolenpitosopimuksessa yksilöityä ajoneuvoa. Näissä sopimusehdoissa määritellään huolenpitosopimukseen kuuluvat palvelut ja niiden ehdot.

Huolenpitosopimusta hallinnoi K Auto Oy (K-Auto), joka on oikeutettu toimimaan jälleenmyyjän puolesta huolenpitosopimuksen hallinnointiin ja laskutukseen liittyvissä asioissa.

K-Auton yhteystiedot:
K Auto Oy/   Huolenpitosopimushallinnointi PL 140
01511 Vantaa

Yhteydenotot sähköpostilla: huolenpitosopimus@k-auto.fi.
Yhteydenotot puhelimella numeroon: 010 533 8308
(Puheluhinta: 8,35 snt/puh + 12,09 snt / min. al v. 24 %). Puhelut saatetaan nauhoittaa asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi

 

2. Huolenpitosopimuksen sisältö

Huolenpitosopimuksen sisältöön kuuluvat seuraavat huolto- ja korjaustoimenpiteet:

a)         ajoneuvon valmistajan huolto-ohjelman mukaiset huollot, jotka sisältävät sekä työn että materiaalin

b)         ajoneuvon luonnollisesta kulumisesta aiheutuvat välttämättömät korjaukset töineen ja materiaaleineen, esimerkiksi

i.          pyyhkijän sulkien uusiminen tarvittaessa, kun edellisestä vaihdosta on kulunut vähintään 12 kuukautta

ii.          polttimonvaihdot tai led-moduulin vaihdot tarvittaessa, mikäli poltin tai moduuli on erillinen ja vaihdettavissa

iii.         ajoneuvon kaukosäätimien paristonvaihto tarvittaessa

c)         ilmastointijärjestelmän huolto määräaikaishuollon tai sopimukseen sisältyvän korjauksen yhteydessä.  Ensimmäisen kerran, kun ajoneuvon ensirekisteröinnistä on kulunut vähintään 24 kuukautta, ja sen jälkeen 24 kuukauden välein

d)         ajoneuvoon ennen sen ensirekisteröintiä asennettujen varusteiden luonnollisesta kulumisesta aiheutuvat välttämättömät huolto- ja korjaustoimenpiteet materiaaleineen ja töineen

e)         öljynlisäykset tarvittaessa

f)          lasinpesunestesäiliön täyttö määräaikaishuoltojen yhteydessä

g)         ajoneuvon ulkopesu määräaikaishuoltojen yhteydessä

 

3. Huolenpitosopimuksen sisällön rajaukset

Huolenpitosopimuksen sisältöön eivät kuulu:

a)         ulkopuolisesta tekijästä aiheutuvat viat ja vauriot, kuten kolarit, kiveniskemät tai veden ja jään aiheuttamat viat ja vauriot taikka ilkivallan, tulipalon tai luonnonilmiön aiheuttamat viat tai vauriot

b)         ajoneuvon ulko- ja sisäpuolella korirakenteisiin kiinnitettyjen osien ja verhoilujen repeämiset, kulumiset, halkeamiset ja irtoamiset aiheuttajasta riippumatta

c)         ajoneuvon keraamiset jarrut kokonaisuudessaan

d)         ajoneuvon lasit, umpiot ja peilit

e)         ajoneuvoon ensirekisteröinnin jälkeen asennettujen tai tilattujen lisävarusteiden huollot ja korjaukset

f)          ajoneuvon sähköisten ja digitaalisten järjestelmien ja palveluiden päivitykset, esim. online-palvelut ja palveluiden lisenssimaksut

g)         avustavien järjestelmien kalibroinnit, lukuun ottamatta huolto­ tai korjaustyön yhteydessä vaadittavaa kalibrointia

h)         sähkö- ja hybridiajoneuvojen latauskaapelit ja latauslaitteet

i)          renkaat, vanteet, pyöränpultit ja pölykapselit sekä niihin liittyvät työt ja varaosat

j)          pyöränkulmien suuntaukset, lukuun ottamatta huolto- ja korjaustyön yhteydessä tarvittavaa suuntausta

k)         maalaus, kolarikorjaus, ruostevaurioiden korjaus ja ruostesuojaus

l)         ajoneuvon vahaus ja sisäpuhdistus

m)        polttoaineet ja niiden lisäaineet (kaikki käyttövoimat, ml.  sähkö- ja hybridiajoneuvon lataus)

n)         AdBlue-lisäaineen täyttö

o)         ajoneuvon hinaus, kuljetus ja säilytys

 

4. Lisäpalvelut

Asiakkaan on mahdollista täydentää huolenpitosopimuksen sisältöä maksullisilla lisäpalveluilla. Osa lisäpalveluista on jälleenmyyjäkohtaisia, joten asiakkaan tulee tarkistaa haluamansa lisäpalvelun saatavuus jälleenmyyjältä ennen lisäpalvelun tilaamista. Lisäpalveluja voi täydentää huolenpitosopimuksen sisältöön vain ennen huolenpitosopimuksen voimaatuloa. Lisäpalvelut veloitetaan huolenpitosopimuksen kuukausihinnassa kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Lisäpalveluiden hinnat ovat saatavissa valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Asiakkaan valittavissa olevia lisäpalveluita ovat:

a)         Renkaiden kausivaihto: Palvelu sisältää rengas-vannesarjan kausivaihdon kaksi kertaa vuodessa.

b)         Renkaiden kausisäilytys: Palvelu sisältää rengas-vannesarjan kausivaihdon kaksi kertaa vuodessa sekä rengassarjan kausisäilytyksen.

c)         Sijaisautopalvelu, sijaisautona henkilöauto: Palvelu sisältää sijaisauton kulut määräaikaishuoltojen ajaksi. Asiakas on oikeutettu sijaisautoon myös huolenpitosopimukseen sisältyvien korjausten ajaksi, jos ajoneuvo ei jälleenmyyjän arvion mukaan ole ajokuntoinen ja korjaustoimenpide kestää vähintään kaksi tuntia.

Sijaisauton kokoluokka on SEAT Leon tai pienempi kokoluokka. Palvelu sisältää ajoa 100 km/vrk, ja mahdolliset ylikilometrit veloitetaan asiakkaalta. Sijaisauton kustannukset kuuluvat huolenpitosopimuksen sisältöön huollon ja/tai korjauksen valmistumiseen asti, kuitenkin huollon yhteydessä enintään yhden vuorokauden ja korjauksen yhteydessä enintään kahden vuorokauden ajaksi. Ylimenevältä ajalta sijaisauton kustannukset veloitetaan asiakkaalta. Asiakas vastaa sijaisauton vuokraajalle vuokrasopimuksen ehtojen täyttämisestä, mm. vahinkotapauksessa maksettavan omavastuuosuuden maksamisesta ja pysäköinti- tai ylinopeussakoista. Sijaisautopalvelun hinta määräytyy huolenpitosopimuksen vuosittaisen ajomäärän ja sopimus­ kauden pituuden mukaan.

d)         Ajoneuvon nouto- ja palautuspalvelu: Palvelu on voimassa vain määräaikaishuoltojen aikana jälleenmyyjän tarjoamien ehtojen mukaisesti. Asiakkaan velvollisuus on huolehtia, että huoltoon noudettavassa ajoneuvossa on riittävästi polttoainetta noutoon ja palautukseen. Nouto- ja palautuspalvelua sekä sijaisautopalvelua ei ole mahdollista yhdistää. Ajoneuvon nouto- ja palautuspalvelun hinta määräytyy huolenpitosopimuksen vuosittaisen ajomäärän ja sopimuskauden pituuden mukaan.

e)         Ajoneuvon sisäpuhdistus, henkilöauto: Palvelu sisältää matkustamon imuroinnin, jalkatilanmattojen puhdistuksen ja ikkunoiden sisäpuhdistuksen määräaikaishuollon yhteydessä, enintään kerran vuodessa.

 

5. Ajoneuvon käyttö

Asiakas on velvollinen käyttämään ajoneuvoa vain sen normaaliin käyttötarkoitukseen sekä hoitamaan ja huoltamaan ajoneuvoa noudattaen sen käyttöohjeita sekä maahantuojan takuuehtoja ja -ohjeita. Havaitessaan ajoneuvossa vian tai muun puutteen asiakas on velvollinen toimittamaan ajoneuvon viipymättä huollettavaksi tai korjattavaksi lisävahinkojen välttämiseksi.

Huolenpitosopimus ei kata huoltotoimenpiteitä, vikoja ja vaurioita, jotka johtuvat siitä, että:

i.          ajoneuvoa on hoidettu tai käytetty virheellisesti tai huolimattomasti tai käyttöohjeiden sekä maahantuojan takuuehtojen ja -ohjeiden vastaisesti, esim. ajoneuvossa on käytetty likaista tai väärää polttoainetta tai muita kuin valmistajan hyväksymiä öljyjä tai nesteitä

ii.          ajoneuvon rakennetta, suorituskykyä tai käyttötarkoitusta on muutettu

iii.         ajoneuvon huolto-ohjelma on laiminlyöty tai välitöntä korjaustyötä viivytetty

iv.         ajoneuvoa on käytetty ammattimaisessa liikenteessä (henkilö- tai tavarakuljetus) tai kilpa- tai rata-ajossa

v.         ajoneuvoa on käytetty muutoin poikkeuksellisissa olosuhteissa, esim. kaivosalueella, maansiirtotyömaalla tai muissa näihin rinnastettavissa pölyisissä olosuhteissa

 

6. Huolto- ja korjaustöiden suorittaminen

Asiakkaalla on velvollisuus teettää huolto- ja korjausvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut maahantuojan valtuuttamassa merkkihuollossa. Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että ajoneuvo toimitetaan merkkihuoltoon valmistajan ohjeiden mukaisesti ja riittävän hyvissä ajoin. Huoltoväliä ei saa ylittää. Mikäli ajoneuvoon aiheutuu lisäkustannuksia huoltovälin ylittämisestä, kustannuksista vastaa asiakas. Huoltovälin ylitys oikeuttaa K-Auton irtisanomaan huolenpitosopimuksen päättymään siitä hetkestä alkaen, kun tieto huoltovälin ylityksestä tulee K-Autolle.

Kaikki huolenpitosopimukseen sisältyvät huolto- ja korjaustoimen­ piteet tulee olla suoritettuna huolenpitosopimuksen voimassaoloaikana. Huolenpitosopimus ei kata sen voimassaolon päätyttyä syntyneitä huolto- ja korjauskuluja. Asiakkaan tulee varata huolto- ja korjausaika hyvissä ajoin siten, että jälleenmyyjä kykenee suorittamaan huolto- tai korjaustyön huolenpitosopimuksen voimassaolo­aikana.

Valtuutetulla merkkihuollolla on oikeus normaalia ammattikäytäntöä noudattaen ja asiakkaan edut huomioiden päättää menettelytavoista, joilla huollot suoritetaan ja vika tai vahinko korjataan.

Mikäli asiakas haluaa teettää ajoneuvoon huoltoja tai korjauksia, jotka eivät kuulu huolto-ohjelmaan tai tämän huolenpitosopimuksen sisältöön, asiakas sopii niistä erikseen valtuutetun merkkihuollon kanssa ja vastaa niistä aiheutuvista kustannuksista. Valtuutettu merkkihuolto laskuttaa nämä toimenpiteet erikseen asiakkaalta.

Mikäli asiakas on teetättänyt huollon tai korjauksen valtuutettuun merkkihuolto-organisaatioon kuulumattomassa huoltoliikkeessä, huolenpitosopimus ei kata toimenpiteestä aiheutuvia tai sen johdosta myöhemmin ilmeneviä tai aiheutuvia kuluja.

 

7. Huollot ja korjaukset ulkomailla

Huolto- ja korjaustoimenpiteet tulee pääsääntöisesti aina suorittaa Suomessa. Välttämättömät ja ennakoimattomat huolto- ja korjaus­ toimenpiteet on mahdollista hyväksyä huolenpitosopimuksen sisältöön. Näissä tapauksissa asiakas maksaa huollon tai korjauksen aina ensin itse.

Korjaustoimenpiteet voidaan hyväksyä huolenpitosopimuksen sisältöön seuraavien ehtojen täyttyessä:

i.          Asiakas on vienyt ajoneuvon tilapäisesti, enintään kolmenkuukauden yhtäjaksoiseksi ajaksi, ulkomaille.

ii.          Korjaus on suoritettu Euroopassa, pois lukien Albania, Islanti, Kanarian Saaret, Malta, Moldova ja Venäjä.

iii.         Korjattava vika on ollut yllättävä ja äkillinen.

iv.         Korjaus on ollut välttämätön ja vika on ollut sellainen, että siitä aiheutuneet toimenpiteet kuuluvat huolenpitosopimuksen sisältöön.

v.         Korjauksen on suorittanut valtuutettu merkkihuolto.

vi.         Asiakkaalla on esittää alkuperäinen maksu kuitti ja korjauslasku, jossa on erittely tehdyistä töistä ja asennetuista varaosista.

vii.        Asiakas on esittänyt kustannusarvion ja saanut K-Auton ennakollisen suostumuksen korjauksen suorittamiseen.

Yllämainittujen ehtojen täyttyessä asiakkaalla on oikeus korvaukseen, joka vastaa asiakkaan suorittamaa maksua korjaustoimenpiteistä. Alkuperäinen maksukuitti ja korjauslasku toimitetaan Suomessa toimivaan valtuutettuun merkkihuolto-organisaatioon kuuluvaan huoltoliikkeeseen. Korvaus maksetaan asiakkaalle euroina. Mikäli asiakas on maksanut korjauslaskun muuna valuuttana kuin euroina, määräytyy valuuttakurssi asiakkaan maksupäivän mukaisen valuuttakurssin mukaisesti.

 

8. Kuukausihinnan määräytyminen

Huolenpitosopimuksen hinnoittelu perustuu toteutuneeseen ajomäärään. Huolenpitosopimuksen kuukausihinta määräytyy ajoneuvon merkin, mallin, sopimusajan, ajomäärän ja mahdollisten lisävarusteiden tai -palveluiden mukaisesti.

Pienin mahdollinen vuotuinen ajomäärä on 10 000 km/vuosi. Hinnasto on porrastettu siten, että väli on 5 000 km/vuosi. Hinnoittelussa käytetään kulloinkin voimassaolevaa hinnastoa.

Huolenpitosopimuksen mukaiset hallinnointikulut lisätään kuukausihintaan ja veloitetaan osana kuukausimaksua.

Jälleenmyyjällä ja K-Autolla on oikeus tarkistaa perittävää hintaa vuosittain. Mahdollisesta hintojen muutoksesta ilmoitetaan asiakkaalle kirjallisesti etukäteen. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus tällaisessa tilanteessa laskutusjakson loppuun mennessä. Yritysasiakkaalla ei ole hinnankorotuksen perusteella vastaavaa oikeutta.

Mikäli arvonlisäverossa tai muissa julkisissa veroissa tai maksuissa tapahtuu muutoksia, K-Autolla on oikeus muuttaa huolenpitosopimuksen mukaisia kuukausihintoja vastaavasti muutosten voimaan­ tulohetkestä alkaen.

 

9. Ajomäärän muutos

Asiakkaalla on mahdollisuus pienentää tai korottaa vuotuista ajomäärää sopimuskauden aikana. Asiakkaan tulee ilmoittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa haluamastaan vuotuisen ajomäärän muutoksesta K-Autolle tai jälleenmyyjälle.

Asiakkaan tulee lisäksi seurata vuotuisen ajomääränsä kehittymistä, ja mikäli se ylittää sovitun ajomäärän, tulee asiakkaan ilmoittaa poikkeamasta K-Autolle tai jälleenmyyjälle.

Kummassakin tapauksessa K-Auto muuttaa huolenpitosopimuksen kuukausihinnan, mukaan lukien asiakkaan valitsemien lisäpalvelujen hinnan, vastaamaan uutta vuotuista ajomäärää takautuvasti huolenpitosopimuksen sopimuskauden alkamispäivästä lähtien.

K-Autolla tai jälleenmyyjällä on oikeus ajoneuvon huollon tai korjauksen yhteydessä taikka sopimuskauden päätyttyä tarkistaa, täsmääkö toteutunut ajomäärä huolenpitosopimuksessa sovitun vuotuisen ajomäärän kanssa. Huolenpitosopimuksessa sovittu vuotuinen ajomäärä jaetaan kahdellatoista ja näin laskettu kuukausikohtainen ajomäärä kerrotaan toteutuneella sopimusajalla. Näin saatua laskennallista ajomäärää verrataan tarkistushetkellä toteutuneeseen ajomäärään. Mikäli tarkistushetken toteutunut ajomäärä poikkeaa tarkistushetken laskennallisesta ajomäärästä, on K­-Autolla oikeus muuttaa huolenpitosopimuksen kuukausihintaa, mukaan lukien asiakkaan valitsemien lisäpalvelujen hintaa, takautuvasti huolenpitosopimuksen sopimuskauden alkamispäivästä lähtien vastaamaan toteutunutta ajomäärää.

Mikäli ajomäärää korotetaan asiakkaan tekemän ilmoituksen tai K­-Auton tai jälleenmyyjän tekemän tarkistuksen jälkeen, veloitetaan kuukausihinnan takautuva korotus jo laskutetuilta kuukausilta asiakkaalta heti muutoksen jälkeen erillisellä laskulla.

Mikäli ajomäärää lasketaan asiakkaan tekemän ilmoituksen tai K­-Auton tai jälleenmyyjän tekemän tarkistuksen jälkeen, asiakas on oikeutettu alempaan kuukausihintaan, mukaan lukien asiakkaan valitsemien lisäpalvelujen hinta, takautuvasti huolenpitosopimuksen sopimuskauden alkamisesta lähtien. Asiakas saa hyvitystä kuitenkin enintään kuluvan sopimuskauden jäljellä olevien kuukausimaksujen yhteissumman verran.

K-Auto muuttaa kuukausihinnan, mukaan lukien asiakkaan valitsemien lisäpalvelujen hinnan, muutoshetkellä voimassaolevan hinnastonsa mukaisesti. K-Auto on oikeutettu veloittamaan asiakkaalta sopimusmuutoksesta voimassaolevan hinnaston mukaisen muutos kustannuksen.

10. Maksuehdot

Laskutus tapahtuu huolenpitosopimuksessa mainitun laskutusjakson ja muiden maksuehtojen mukaan etukäteen. Huolenpitosopimuksen maksuerän eräpäivä määräytyy sopimuksen alkamispäivän ja maksuehdon mukaan.

K-Auto voi erillisellä päätöksellään siirtää huolenpitosopimuksen laskutuksen tapahtumaan sen rahoitusyhtiön kautta, jonka kanssa asiakkaalla on sopimus ajoneuvon rahoituksesta. Tässä tapauksessa laskutus tapahtuu rahoitusyhtiön määrittelemillä maksuehdoilla. K Auto Oy voi kuitenkin laskuttaa huolenpitosopimuksen muutoksiin ja päättymiseen liittyvät veloitukset ja mahdolliset hyvitykset suoraan asiakkaalta.

Ensimmäinen maksuerä saattaa poiketa normaalista maksuerästä esimerkiksi silloin, kun sopimus on tehty myöhemmin alkamaan takautuvasti ajoneuvon ensirekisteröintipäivästä alkaen. Asiakas on velvollinen varmistamaan, että maksuerä maksetaan ajallaan. Mikäli huolenpitosopimuksessa ei ole muuta sovittu, asiakkaan maksuaika on 14 vrk. Maksun viivästyessä K-Autolla on oikeus periä viivästys­ korkoa korkolain mukaisesti.

 

11. Huolenpitosopimuksen alkamisaika

Huolenpitosopimus on määräaikainen ja se tulee voimaan sopijapuolten allekirjoitettua sen. Huolenpitosopimuksen mukaisten kuukausimaksujen veloitukset alkavat ajoneuvon ensirekisteröintipäivästä. Huolenpitosopimus on mahdollista tehdä takautuvasti ennen ajoneuvon ensimmäistä huolto- tai korjaustoimenpidettä, kuitenkin viimeistään yhdeksän kuukauden kuluessa ensirekisteröintipäivästä. Takautuvasti allekirjoitetun huolenpitosopimuksen mukaisten kuukausimaksujen veloitus alkaa aina ajoneuvon ensirekisteröintipäivästä.

 

12. Huolenpitosopimuksen jatkaminen

Huolenpitosopimusta on mahdollista jatkaa vuosi kerrallaan. Jatkokausi on aina määräaikainen. Asiakkaan tulee ilmoittaa K-Autolle halustaan jatkaa huolenpitosopimusta viimeistään kuluvan sopimuskauden päättymiseen mennessä, minkä jälkeen huolenpitosopimuksen jatkamisesta sovitaan erikseen K-Auton kanssa. Sopimuskausien on jatkuttava yhtäjaksoisesti. Huolenpitosopimusta on mahdollista jatkaa enintään siihen saakka, kun ajoneuvon ensirekisteröinnistä on kulunut kuusi vuotta tai ajoneuvolla on ajettu 200 000 km, kumpi ensin saavutetaan.

Uuden sopimuskauden ehdot ja kuukausihinta määräytyvät sopimishetkellä voimassaolevan ehtojen ja hinnaston mukaisesti ajoneuvon merkin, mallin, uuden sopimuskauden pituuden, ajomäärän ja mahdollisten lisävarusteiden tai -palveluiden perusteella. Huolenpitosopimuksen jatkuessa asiakkaalle vahvistetaan uuden sopimuskauden sopimusehdot ja kuukausihinta.

Sopimuskauden vaihtuessa uuteen asiakkaan tulee ilmoittaa ajoneuvon ajomäärä K-Autolle. Huolenpitosopimuksen jatkaminen edellyttää, että kaikki edellisen sopimuskauden kuukausimaksut lisättynä mahdollisesti kertyneillä viivästyskoroilla ja perintäkuluilla on maksettu. Mikäli toteutunut ajomäärä ylittää huolenpitosopimuksessa sovitun tai sopimuskauden aikana muutetun ajomäärän, veloitetaan ylikilometrit huolenpitosopimuksen jatkamisen yhteydessä, kuten kohdassa 9. on sovittu.

 

13. Huolenpitosopimuksen siirtäminen

K-Autolla on oikeus siirtää tähän huolenpitosopimukseen perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle, jolla on oikeus siirtää ne edelleen.

Myydessään ajoneuvon asiakas voi siirtää huolenpitosopimuksen ajoneuvon uudelle omistajalle K-Auton ennakollisella ja kirjallisella luvalla. Mikäli K-Auto hyväksyy huolenpitosopimuksen siirron, veloitetaan siirtäjältä muutoshetkellä voimassa olevan hinnaston mukainen muutoskustannus. Huolenpitosopimuksen siirron edellytyksenä on, että asiakkaalla ei ole maksamattomia kuukausimaksuja. Mikäli toteutunut ajomäärä ylittää huolenpitosopimuksessa sovitun tai sopimuskauden aikana muutetun ajomäärän, veloitetaan siirtäjältä ylikilometreistä huolenpitosopimuksen siirron yhteydessä, kuten kohdassa 9. on sovittu.

Autoliikkeen omistukseen siirtyvän ajoneuvon huolenpitosopimusta ei ole mahdollista siirtää kolmannelle osapuolelle.

Siirtäjä vastaa huolenpitosopimuksen mukaisista kuukausimaksuista lisättynä mahdollisilla asiakkaan maksettavaksi kuuluvilla viivästyskoroilla ja perintäkuluilla siirtohetkellä käynnissä olevan laskutusjakson loppuun saakka, mistä lähtien niistä vastaa siirron saaja.

 

14. Huolenpitosopimuksen päättyminen

Huolenpitosopimus on määräaikainen ja päättyy ilman erillistä ilmoitusta, kun sovittu sopimuskausi on päättynyt. Huolenpitosopimus päättyy ilman erillistä ilmoitusta myös, jos ajoneuvon ensirekisteröinnistä on kulunut kuusi vuotta tai ajoneuvolla on ajettu 200 000 km, kumpi ensin saavutetaan. Mikäli huolenpitosopimuksessa sovittu sopimuskauden ajomäärä tai sopimuskauden aikana muutettu ajomäärä ylittyy, veloitetaan ylikilometrit huolenpitosopimuksen päättymisen jälkeen, kuten kohdassa 9. on sovittu.

Mikäli asiakkaan toteutunut ajomäärä alittaa huolenpitosopimuksessa sovitun tai sopimuskauden aikana muutetun ajomäärän, asiakas ei ole oikeutettu ajomäärän alitukseen perustuvaan hyvitykseen sopimuskauden päättyessä.

Asiakkaan tulee ilmoittaa sopimuskauden päättyessä ajoneuvon ajomäärä K-Autolle tai jälleenmyyjälle. Jos asiakas ei ole ollut yhteydessä K-Autoon tai jälleenmyyjään sopimuskauden viimeiseen päivään mennessä, on K-Autolla oikeus arvioida ajoneuvon kokonaisajomäärä sen huoltohistoriatietoon perustuen.

 

15.  Huolenpitosopimuksen päättyminen kesken sopimuskauden

Huolenpitosopimus päättyy ennenaikaisesti, jos

a)         asiakas myy ajoneuvon kolmannelle osapuolelle. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava ajoneuvon omistajanvaihdoksesta K-­Autolle. Huolenpitosopimus päätetään sille päivälle, kun ajo­ neuvo on vaihtanut omistajaa. Ilmoittaessaan omistajan vaihdoksesta asiakkaan tulee ilmoittaa ajoneuvon ajomäärä K-­Autolle. Mikäli asiakas ei ilmoita ajoneuvon ajomäärää, on K­ Autolla oikeus arvioida ajoneuvon kokonaisajomäärä sen huoltohistoriatietoon perustuen.

b)         ajoneuvo poistetaan ajoneuvorekisteristä tai vakuutusyhtiö lunastaa ajoneuvon. Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa K-­Autolle em. tapahtumista. Huolenpitosopimus päätetään sille päivälle, kun ajoneuvo on poistettu ajoneuvorekisteristä tai vakuutusyhtiö on lunastanut ajoneuvon. Samalla asiakkaan tulee ilmoittaa ajoneuvon ajomäärä K-Autolle. Mikäli asiakas ei ilmoita ajoneuvon ajomäärää, on K-Autolla oikeus arvioida ajoneuvon kokonaisajomäärä sen huoltohistoriatietoon perustuen.

Mikäli huolenpitosopimus päättyy kesken sopimuskauden yllämainitun kohdan a) mukaisesti, veloitetaan asiakkaalta huolenpitosopimuksen päättymismaksuna yhden kuukauden kuukausimaksua vastaava summa auton iän ollessa enintään neljä vuotta tai kolmen kuukauden kuukausimaksua vastaava summa auton iän ollessa yli neljä vuotta.

Mikäli toteutunut ajomäärä ylittää huolenpitosopimuksessa sovitun tai sopimuskauden aikana muutetun ajomäärän, veloitetaan päättymismaksun lisäksi ylikilometrit huolenpitosopimuksen päättymisen jälkeen, kuten kohdassa 9. on sovittu.

Mikäli toteutunut ajomäärä alittaa huolenpitosopimuksessa sovitun tai sopimuskauden aikana muutetun ajomäärän, asiakas ei ole oikeutettu ajomäärän alitukseen perustuvaan hyvitykseen sopimuksen päättyessä.

 

16. Huolenpitosopimuksen irtisanominen asiakkaan toimesta

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa tämä huolenpitosopimus milloin tahansa kesken sopimuskauden päättymään kuluvan laskutusjakson loppuun. Huolenpitosopimus ei kata sen sisältöön kuuluvien huolto­ ja korjaustoimenpiteiden eikä asiakkaan tilaamien lisäpalveluiden suorittamisesta kertyneitä kuluja huolenpitosopimuksen päättymisen jälkeen. Mikäli jokin toimenpide on vielä kesken, tulee huolenpitosopimus olla voimassa niin pitkään, että kyseinen toimenpide on suoritettu.

Mikäli asiakas irtisanoo huolenpitosopimuksen, veloitetaan asiakkaalta huolenpitosopimuksen päättymismaksuna yhden kuukauden kuukausimaksua vastaava summa auton iän ollessa enintään neljä vuotta tai kolmen kuukauden kuukausimaksua vastaava summa auton iän ollessa yli neljä vuotta.

Mikäli toteutunut ajomäärä ylittää huolenpitosopimuksessa sovitun tai sopimuskauden aikana muutetun ajomäärän, veloitetaan ylikilometrit huolenpitosopimuksen irtisanomisen jälkeen, kuten kohdassa 9. on sovittu.

Mikäli toteutunut ajomäärä alittaa huolenpitosopimuksessa sovitun tai sopimuskauden aikana muutetun ajomäärän, asiakas ei ole oikeutettu ajomäärän alitukseen perustuvaan hyvitykseen irtisanoessaan sopimuksen.

 

17. Huolenpitosopimuksen irtisanominen K-Auton toimesta

K-Auto on oikeutettu irtisanomaan huolenpitosopimus siten, että se päättyy välittömästi, jos:

a)         asiakas laiminlyö maksuvelvoitteensa siten, että erääntymisestä on kulunut vähintään 30 vuorokautta eikä asiakas ole kirjallisesta huomautuksesta huolimatta maksanut erääntynyttä kuukausimaksua

b)         asiakas muuttaa ajoneuvon rakennetta, käyttötarkoitusta tai suorituskykyä (esim. virittäminen, taksiliikenne, rata-ajo, kilpa-­ajo, kaivostoiminta, maansiirtotyö)

c)         asiakas on teettänyt ajoneuvon huollon tai korjauksen valtuutettuun merkkihuolto-organisaatioon kuulumattomassa huoltoliikkeessä

d)         asiakas laiminlyö valmistajan huolto-ohjelman noudattamista tai muulla tavoin käyttää tai hoitaa ajoneuvoaan sen käyttöohjeiden tai maahantuojan takuuehtojen ja -ohjeiden vastaisesti (esim. huoltovälin ylitys)

e)         asiakas joutuu konkurssiin tai selvitystilaan tai hän joutuu akordimenettelyyn ilman konkurssia

f)          toteutunut ajomäärä on merkittävästi suurempi kuin sen huolenpitosopimuksen kokonaiskestoaikaan suhteutettuna kuuluisi olla

g)         asiakas on myynyt ajoneuvon tai siirtänyt huolenpitosopimuksen kolmannelle osapuolelle, eikä huolenpitosopimuksen siirtämiselle ole pyydetty ennakolta lupaa K-Autolta. K-Autolla on oikeus irtisanoa huolenpitosopimus päättymään sille päivämäärälle, kun ajoneuvo on vaihtanut omistajaa.

h)         asiakas vie huolenpitosopimuksessa mainitun ajoneuvon pysyvästi, yli kolmen kuukauden yhtäjaksoiseksi ajaksi, ulkomaille

i)          asiakas muulla tavoin olennaisesti rikkoo sopimusehtoja tai laiminlyö niiden mukaisia velvoitteita

K-Auton irtisanoessa sopimuksen kohtien a) - i) perusteella sillä on oikeus arvioida toteutunut ajomäärä ajoneuvon huoltohistoriatietoon perustuen. Huolenpitosopimus ei kata huolto- tai korjauskulu­ja ajoneuvorekisteristä selviävän myyntipäivän tai ilman K-Auton kirjallista lupaa tehdyn huolenpitosopimuksen siirron siirtopäivän jälkeen.

K-Auton irtisanoessa sopimuksen kohtien a) - i) perusteella lasketaan yhteen asiakkaan maksamat kuukausimaksut ja verrataan niitä huolenpitosopimuksen aikana kertyneisiin huolenpitosopimuksen sisältöön kuuluvien huolto- ja korjaustoimenpiteiden sekä asiakkaan tilaamien lisäpalveluiden suorittamisesta kertyneisiin kuluihin lisättynä K-Auton hallinnointikuluilla ja mahdollisilla viivästyskoroilla sekä perintäkuluilla (Sopimuskulut). Mikäli asiakkaan maksamat kuukausimaksut ovat irtisanomishetkellä pienemmät kuin kertyneet Sopimuskulut, tulee asiakkaan maksaa täysimääräinen erotus K­-Autolle.

Mikäli toteutunut ajomäärä ylittää huolenpitosopimuksessa sovitun tai sopimuskauden aikana muutetun ajomäärän, veloitetaan asiakkaalta lisäksi ylikilometrit huolenpitosopimuksen irtisanomisen jälkeen, kuten kohdassa 9. on sovittu.

Mikäli asiakkaan toteutunut ajomäärä alittaa huolenpitosopimuksessa sovitun tai sopimuskauden aikana muutetun ajomäärän, asiakas ei ole oikeutettu ajomäärän alitukseen perustuvaan hyvitykseen K-Auton irtisanoessa sopimuksen.

Huolenpitosopimuksen laskutus päättyy meneillään olevan laskutusjakson loppuun. Irtisanottu huolenpitosopimus ei kata huolto- tai korjauskuluja irtisanomispäivämäärän jälkeen.

 

18. Yhteystietojen muuttaminen

Asiakas on velvollinen viipymättä ilmoittamaan yhteystietojensa tai maksutietojensa muutoksista K-Autolle.

 

19.  Asiakkaan yhteys- ja luottotiedot

K-Autolla on oikeus tarkistaa asiakkaan henkilö- ja yhteisötiedot sekä hankkia tarpeelliset luottotiedot.

 

20.  Sovellettava laki ja erimielisyydet

Tähän huolenpitosopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia määräyksiä. Huolenpitosopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopimalla. Mikäli tässä ei onnistuta, riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkailla on kuitenkin aina oikeus saattaa riita myös oman asuinpaikkansa käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

 

21. Oikeuksien säilyminen

Jos K-Auto jättää käyttämättä jonkin tämän huolenpitosopimukseen perustuvan oikeutensa tai muutoin menettelee toisin kuin mihin sillä sopimusehtojen perusteella olisi oikeus, ei tämä vaikuta rajoittavasti K-Auton oikeuteen myöhemmin muissa tapauksissa kyseiseen sopimusehtoon.

 

22. Force Majeure

K-Auto ei vastaa vahingosta, joka johtuu lain määräyksestä, viranomaisten toimenpiteistä, sotatapahtumista, lakosta, boikotista, luonnonmullistuksesta, saarrosta, pandemiasta tai muusta K­Autosta riippumattomasta syystä.

 

23. Vastuunrajoitus

K-Auto vastaa vain tahallisen tai tuottamuksellaan asiakkaalle aiheutuneen välittömän vahingon korvaamisesta. Välillistä vahinkoa ei korvata, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella.

 

24. Tietosuoja

K Auto Oy käsittelee asiakkaan henkilötietoja tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa www.kesko.fi

Rakenna auto

Rakenna auto

Katso jälleenmyyjät

Katso jälleenmyyjät

Varaa huolto

Varaa huolto

Varaa koeajo

Varaa koeajo