en:SEAT-tietoa:Takuu:EA 189 -tyypin dieselmoottorit FI/FI

SEAT-tietoa

EA 189 -tyypin dieselmoottorit

Tervetuloa palvelevaan SEAT-huoltoon

Asiakkaidemme tyytyväisyys on meille ensiarvoisen tärkeää. Tyypin EA 189 -dieselmoottoreiden typenoksidien (NOx) päästöjä koskevan tapauksen tekninen korjaustoimenpide voidaan nyt suorittaa kaikkiin tapauksen piiriin kuuluviin moottori-/vaihteistovaihtoehtoihin.

Ohjainlaitteen päivitys suositellaan tehtäväksi esimerkiksi huoltokäynnin tai renkaiden vaihdon yhteydessä, mutta voitte halutessanne varata myös erillisen ajan toimenpiteelle lähimmästä valtuutetusta SEAT-merkkihuollosta. Päivitystoimenpide on luonnollisesti maksuton.

Uudet EU6-moottorilla varustetut ajoneuvot eivät kuulu päivityksen piiriin, eikä tällä hetkellä tuotannossa olevissa SEAT-malleissa käytetä EA 189 -tyypin moottoreita. Kaikki uudet SEATit valmistetaan korkeimpia tekniikka- ja turvallisuusstandardeja noudattaen.

 

Tekninen video EA189 -dieselmoottoreista

Saat kaiken aiheeseen liittyvän tiedon helposti katsomalla oheisen videon.

Katso vaikuttaako tämä sinun autoosi

Syöttämällä autosi VIN-valmistenumeron alla oleviin kenttiin ja klikkaamalla hakuikonia, voit tarkistaa kuluuko sinun autosi korjattavien autojen joukkoon. Palvelussa käytetään Volkswagen AG:n tietoja. Tiedot saattavat päivittyä tai muuttua.

VIN-numero

VIN-valmistenumero

Jokainen auto saa oman yksilöidyn VIN-valmistenumeron valmistuessaan tehtaalta. Numero on muodossa VSSXXXXXXXXXXXXXX (17 merkkiä).

VIN-numero autossasi

Helpoin tapa tarkistaa VIN-numero on katsoa se auton ulkopuolelta tuulilasista (kuljettajan puolelta).

VIN-numero autosi dokumenteissa

VIN-valmistenumero löytyy myös autosi rekisteriotteesta ja huoltokirjasta.

Icon card

VIN-valmistenumero

Jokainen auto saa oman yksilöidyn VIN-valmistenumeron valmistuessaan tehtaalta. Numero on muodossa VSSXXXXXXXXXXXXXX (17 merkkiä).

Icon card

VIN-numero autossasi

Helpoin tapa tarkistaa VIN-numero on katsoa se auton ulkopuolelta tuulilasista (kuljettajan puolelta).

Icon card

VIN-numero autosi dokumenteissa

VIN-valmistenumero löytyy myös autosi rekisteriotteesta ja huoltokirjasta.

Usein kysyttyjä kysymyksiä


Päivityksen jälkeisen parannetun turvan (Trust Building Measure) avulla SEAT kertoo asiakkailleen, että se ottaa vakavasti kaikki valitukset, jotka koskevat tyypin EA 189 -dieselmoottoreihin tehtyjä teknisiä toimenpiteitä, ja jotka liittyvät tiettyihin moottorin ja pakokaasujärjestelmän osiin. Päivityksen jälkeinen turva on voimassa 24 kuukautta siitä, kun ajoneuvoon tehdään tekninen toimenpide, edellyttäen, että ajoneuvolla on ajettu alle 250 000 kilometriä turvan voimassaoloaikana.

SEAT on toistuvasti ilmaissut, että teknisten toimenpiteiden toteuttaminen ei vaikuta negatiivisesti polttoaineen kulutukseen, CO2-päästöihin, moottorin tehoon, vääntömomenttiin, melupäästöihin tai moottorin ja sen osien kestävyyteen. Kaikki ajoneuvon tyyppihyväksyntää varten tarvittavat arvot säilyvät lainmukaisina. Tyyppihyväksynnästä vastaavat viranomaiset ovat nimenomaan vahvistaneet, että tyyppihyväksyntää koskevat vaatimukset on täytetty. Vahvistus koskee myös päästöjenrajoitusjärjestelmää. Autoihin tehtävät toimenpiteet eivät aiheuta muutoksia edellä mainittuihin.

SEAT varmistaa päivityksen jälkeisen turvan avulla, että päivityksellä ei ole negatiivisia vaikutuksia ajoneuvon kestävyyteen. Tällä toimenpiteellä SEAT myös vahvistaa luottamusta teknisiin toimenpiteisiin ja rohkaisee yhä useampia asiakkaita tuomaan autonsa päivitettäviksi.

Asiakkaat saavat tarvittaessa yksityiskohtaista tietoa päivityksen jälkeisen turvan ehdoista ja laajuudesta valtuutetuilta SEAT-jälleenmyyjiltä ja -korjaamoilta.

Päivityksen jälkeinen turva koskee kaikkia SEATeja, joissa on tyypin EA 189 -dieselmoottori, ja johon on tehty tekninen toimenpide.

Päivityksen jälkeinen turva koskee kaikkia SEATin asiakkaita, joiden ajoneuvossa on tyypin EA 189 -dieselmoottori, ja jotka tuovat ajoneuvonsa päivitettäväksi osana huoltokampanjaa [SEATin 23S1]. Turva koskee vain ajoneuvoja, joilla on ajettu alle 250 000 kilometriä siinä vaiheessa, kun tekninen toimenpide tehdään. Ollakseen oikeutettu päivityksen jälkeiseen turvaan asiakkaan on lisäksi osoitettava, että ajoneuvolle on suoritettu valmistajan suosittelemat huolto- ja ylläpitotoimet (eli ajoneuvon huoltohistoria on moitteeton).

Päivityksen jälkeinen turva koskee myös kaikkia niitä asiakkaita, joiden ajoneuvoille on jo tehty kampanjan mukainen tekninen toimenpide. Turva on voimassa 24 kuukautta toimenpiteen suorituspäivästä, edellyttäen, että kaikki tässä asiakirjassa mainitut ehdot täyttyvät. Päivityksen jälkeinen turva on ajoneuvokohtainen ja se liitetään ajoneuvon valmistenumeroon. Turvaan liittyvät oikeudet siirtyvät ajoneuvon uudelle omistajalle, jos ajoneuvo myydään 24 kuukauden kuluessa teknisen toimenpiteen toteutuksesta.

Päivityksen jälkeinen turva koskee kaikkia maita lukuun ottamatta Yhdysvaltoja, Kanadaa ja Etelä-Koreaa, joita koskevat toisenlaiset säädökset.

 

Päivityksen jälkeinen turva kattaa seuraavat 11 osaa pakokaasun kierrätysjärjestelmässä, polttoaineen ruiskutusjärjestelmässä ja päästöjen jälkikäsittelyjärjestelmässä: lambdatunnistimen, lämpötila-anturin, EGR-vaihtoventtiilin, pakokaasun kierrätysventtiilin, pakokaasun kierrätysjärjestelmän paine-eroanturin, ruiskutussuuttimen, korkeapainepumpun, polttoaineen jakoputken, paineenohjausventtiilin, paineanturin ja suurpaineputket.

Päivityksen jälkeinen turva ei vaikuta millään tavoin SEATin kantaan, jonka mukaan teknisillä toimenpiteillä ei ole negatiivisia vaikutuksia moottorin ja sen osien kestävyyteen. Tyyppihyväksynnästä vastaavat viranomaiset ovat vahvistaneet, että tekniset toimenpiteet täyttävät kaikki lain edellyttämät vaatimukset ja ettei niillä ole negatiivista vaikutusta polttoaineen kulutukseen, CO2-päästöihin, moottorin tehoon, vääntömomenttiin tai melupäästöihin.

Yllä mainittujen ehtojen lisäksi:

1) päivityksen jälkeinen turva (Trust Building Measure)

 • on vain valtuutettujen SEAT-jälleenmyyjien toteutettavissa, arvioitavissa ja käytettävissä,
 • koskee vain seuraavien EGR-järjestelmän, polttoaineen ruiskutusjärjestelmän ja päästöjen jälkikäsittelyjärjestelmän osien korjausta ja siihen käytettäviä materiaaleja: lambdatunnistin, lämpötila-anturi, EGR-vaihtoventtiili, EGR-venttiili, EGR-paine-eroanturi, ruiskutussuutin, korkeapainepumppu, polttoaineen jakoputki, paineenohjausventtiili, paineanturi ja suurpaineputket.
 • ei korvaa sijaisautoja, juoksevia kuluja, vahinkoja jne.

(2) edellyttäen, että

 • kyseessä oleva EA 189 -ajoneuvo on osallistunut takaisinkutsu-/huoltokampanjaan [SEATin 23S1]
 • ajoneuvoa on huollettu asianmukaisesti SEATin edellyttämät huoltoaikataulut, päivitykset ja takaisinkutsut huomioon ottaen.

(3) ja edellyttäen, että kyseessä ei ole mikään seuraavista:

 • luonnollinen kuluminen eli normaalista käytöstä johtuva kuluminen,
 • omistaja tai ei-valtuutettu huoltokumppani tai jälleenmyyjä ei ole korjannut tai huoltanut ajoneuvoa tai huolehtinut siitä valmistajan ohjeiden mukaisesti (esim. ei ole käyttänyt alkuperäisiä varaosia jne.)
 • käyttöohjeessa esiteltyjä käyttö-, hoito- tai huolenpito-ohjeita ei ole noudatettu,
 • kolmas osapuoli tai ulkoiset olosuhteet, kuten esim. onnettomuus, ukkonen/raekuuro, tulva tms., ovat aiheuttaneet ajoneuvoon vaurion, josta valitus on tehty,
 • tuhkan kertymistä hiukkassuodattimeen koskeva valitus,
 • ajoneuvoon on lisätty osia tai niitä on muunneltu luvattomasti, esim. (sirua) virittämällä ilman muutoskatsastusta,
 • ajoneuvoa on käytetty epäasianmukaiseen tarkoitukseen, kuten esim. moottoriurheiluun, tai se on ylikuormitettu,
 • ajoneuvon omistaja ei ole ilmoittanut viasta kohtuullisen ajan kuluessa,

Kyllä. Päivityksen jälkeinen turva koskee myös takautuvasti kaikkia autoja, joille on jo aiemmin tehty tekninen toimenpide, alkaen teknisen toimenpiteen suorituspäivästä (mikäli kaikki muut päivityksen jälkeisen turvan ehdot täyttyvät).

Jos asiakkaalle on aiheutunut tekniseen toimenpiteeseen liittyviä kustannuksia, SEAT tarkastaa, täyttyvätkö päivityksen jälkeisen turvan ehdot ja korvaako SEAT syntyneet kustannukset. Korvaushakemukset on täytynyt toimittaa 31.12.2017 mennessä valtuutetulle SEAT-jälleenmyyjälle samassa maassa, jossa toimenpide on tehty.

Päivityksen jälkeisellä turvalla SEAT takaa asiakkailleen, että se käsittelee mahdolliset reklamaatiot, jotka liittyvät EA189-dieselmoottoreilla varustettujen autojen tekniseen toimenpiteeseen ja koskevat tiettyjä moottorin ja pakokaasun käsittelyjärjestelmän osia.

Päivityksen jälkeinen turva kattaa yhteensä 11 osaa, jotka liittyvät pakokaasun takaisinkierrätykseen, polttoaineen ruiskutukseen ja pakokaasun käsittelyyn: lambdatunnistin, lämpötilantunnistin, pakokaasun takaisinkierrätyksen venttiili, paine-erotunnistin, ruiskutussuutin, korkeapainepumppu, (polttoaineen) jakokisko, paineensäätöventtiili, painetunnistin ja ruiskutusputki.

Veloitukseton päivityksen jälkeinen turva on voimassa 24 kuukautta teknisen toimenpiteen suorittamisen jälkeen tai siihen asti, kun auton kokonaiskilometrimäärä ylittää 250 000 km (sen mukaan, kumpi toteutuu ensin). Turva koskee takautuvasti myös kaikkia autoja, joihin tekninen toimenpide on tehty jo aiemmin.

Päivityksen jälkeinen turva ei vaikuta millään tavoin SEAT-kantaan, jonka mukaan teknisillä toimenpiteillä ei ole negatiivisia vaikutuksia moottorin ja pakokaasun käsittelyjärjestelmän kestävyyteen. Viranomaiset ovat vahvistaneet, että tekninen toimenpide täyttää kaikki lain vaatimukset, eikä se vaikuta negatiivisesti polttoaineenkulutukseen, CO2-päästöihin, moottorin tehoon ja suurimpaan vääntömomenttiin tai meluun. Päivityksen jälkeisellä turvalla SEAT haluaa osoittaa selvästi, että päivitys ei millään tavalla heikennä auton kestävyyttä. Tavoitteena on vahvistaa kaikkien asiakkaiden luottamusta tekniseen toimenpiteeseen ja rohkaista heitä teettämään tekninen toimenpide autolleen.

Tarkempia lisätietoja päivityksen jälkeisen turvan ehdoista ja laajuudesta saa kaikista SEAT-merkkihuolloista ja verkkosivuiltamme. Tämän lisäksi maahantuonnin asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä postitse, sähköpostilla tai puhelimella.

Tapausta koskevia EA 189 -dieselmoottorilla varustettuja autoja on Suomessa yhteensä 2 399 kappaletta.

SEATin emoyhtiö Volkswagen AG on selvittänyt ne autot, joita tämä NOx-tapaus koskee. Syöttämällä autosi VIN-valmistenumeron näiltä sivuilta löytyvään hakukoneeseen ja klikkaamalla hakua, voit tarkistaa vaikuttaako tämä sinun autoosi.

VIN-valmistenumero löytyy rekisteriotteesta, huoltokirjasta tai auton tuulilasista (ulkopuolelta katsottaessa vasemmalta puolelta).

1,2- tai 2,0-litraisella moottorilla varustettuihin autoihin tehdään moottorin ohjainlaitteen päivitys. 1,6-litraisella moottorilla varustettuihin autoihin on moottorin ohjainlaitteen päivityksen lisäksi asennettava ilmanvirtausohjain. Teknisten toimenpiteiden suorittamisen jälkeen autojen päästöihin liittyvät epäkohdat on ratkaistu.

Tyypin EA 189 -dieselmoottorien ohjainlaitteisiin on asennettu ohjelmisto, joka optimoi typenoksidien (NOx) päästöjä tyyppihyväksyntä-testitilanteissa. Ohjelmistopäivityksessä moottorinohjainlaite päivitetään siten, että edellä mainittu ohjelmisto poistetaan.

Toimenpide kestää 30 minuutista tuntiin.

Kyllä. SEAT-merkkihuollon pitää varmistaa, että tarvittava ohjelmisto ja varaosat ovat saatavilla.
Ajan toimenpiteeseen voi varata huollonverkkovarauksen (huolto.seat.fi) kautta tai puhelimitse, valtuutetun SEAT-huoltosi yhteystiedot voit tarkistaa täältä.

Ei, auto on teknisesti turvallinen, ja sillä voi ajaa normaalisti.

Kyllä, VOLKSWAGEN AG huolehtii kustannuksista.

Kyllä, tällä hetkellä toimenpide voidaan tehdä myös katsastuksen jälkeen.

Asiakas saa mukaansa todistuksen, jossa SEAT vakuuttaa, että toimenpiteet eivät vaikuta päivitetyn auton ilmoitettuun polttoaineenkulutukseen, moottorin tehoon, CO2-päästöihin tai akustiikkaan.

Tämän tapauksen piiriin kuuluvat seuraavat EA 189 -dieselmoottorilla varustetut mallit: Alhambra (2.0), Altea (1.6 ja 2.0), Exeo (2.0), 4. sukupolven Ibiza (1.2, 1.6 ja 2.0), 2. sukupolven Leon (1.6 and 2.0) ja Toledo (1.6).

Ei, NOx-tapaus ei koske nykyisiä uusia autoja, jotka on varustettu EU6-dieselmoottorilla tai bensiinimoottorilla.

Ota yhteyttä SEAT-jälleenmyyjään.

Kyllä.

Kyseiset asiakkaat voivat olla varmoja, että tekniset toimenpiteet suoritetaan onnistuneesti ja etteivät ne missään nimessä vaikuta haitallisesti polttoaineenkulutukseen, CO2-päästöihin, moottorin tehoon, maksivääntömomenttiin tai melupäästöihin. Tämä oli oleellinen edellytys, jotta vastaavat viranomaiset antoivat toimenpiteelle hyväksyntänsä.

Jos havaitset siitä huolimatta autossasi ongelman, käänny lähimmän SEAT-huoltoliikkeen puoleen.

Kyllä, saat teknisen toimenpiteen suorittamisen jälkeen vahvistuksen SEAT-huoltoliikkeestä. Jos olet kadottanut sen tai et ole saanut sitä, käänny SEAT-huoltoliikkeesi puoleen.

Asiakas päättää itse milloin kyseisen auton tekninen toimenpide toteutetaan. Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että maissa, joissa vastaava viranomainen on järjestänyt takaisinkutsun asiakkaalle, kyseeseen saattaa tulla mahdollisia sanktioita, mikäli kyseisen auton teknisiä toimenpiteitä ei suoriteta määrätyssä ajassa. Lähdemme kuitenkin siitä, että voit käyttää autoasi tilapäisesti myös maissa, joissa takaisinkutsu on lain mukaan pakollinen (esim. lomamatkan tai läpiajon ajan).

 

Kyseisten autojen moottorin ohjauksessa käytettiin ohjelmistotoimintoa, joka tunnisti virallisen tyyppikatsastuksen ajokäyrän. Ajokäyrästä riippuen moottorin ohjaus kytkeytyy kahdelle eri tilalle: tila 1, jossa NOx-pitoisuus on optimaalinen testausolosuhteille, tai tila 2 optimaalisille hiukkasarvoille tieliikenteessä.

Auto pitää rekisteröidä tässä maassa. Yleensä viranomaiset ilmoittavat, että päivitys on tehtävä tietyn ajan sisällä (12 kuukautta). Ota yhteyttä SEAT-jälleenmyyjään uudessa kotimaassasi.

Ota yhteyttä

Me autamme kaikissa kysymyksissä

Asiakkaisiin, joiden autoa asia koskee, on jo otettu tai tullaan ottamaan yhteyttä henkilökohtaisesti ja autot korjataan valtuutetuissa SEAT-korjaamoissa.

Mikäli sinulla on lisää kysyttävää autostasi, ota yhteys SEAT-jälleenmyyjääsi.  

Rakenna auto

Rakenna auto

Katso jälleenmyyjät

Katso jälleenmyyjät

Varaa huolto

Varaa huolto

Varaa koeajo

Varaa koeajo