en:Omistajille:Huoltopalvelut ja varusteet:alkuperäisosat FI/FI

Huoltopalvelut ja varusteet

Autojen kierrätys

Me välitämme ympäristöstä.

Planeettamme raaka-aineet ja energiavarat ovat rajalliset. Siksi niiden käyttäminen kestävällä tavalla on yksi SEATin tärkeimmistä tavoitteista. SEAT on sitoutunut kiertotalouteen, jossa elinkaarensa päähän tulleet tuotteet eivät ole pelkkää jätettä, vaan uudelleenkäytettävää raaka-ainetta. Kattava ympäristöjohtamisemme perustuu kolmeen päätekijään: ajoneuvojen suunnitteluun ja valmistukseen, SEATin teknisen tuen optimointiin sekä käytöstä poistetun ajoneuvon ja sen osien kierrätykseen

Kierrätys lähtökohtana

Ympäristöä kunnioittava valmistusprosessi ja kierrätyslähtöinen suunnittelu

Osien kierrätys ja uudelleenkäyttö, jätteen vähentäminen ja ympäristöystävällisyys ovat tärkeitä tekijöitä, jotka on huomioitava autojen kierrätyksessä.

Siksi SEAT on laatinut seuraavat ohjeet, joita noudatamme jokaisen uuden auton suunnittelussa ja valmistuksessa:

  • Vältämme ympäristölle haitallisten aineiden käyttämistä
  • Käytämme kierrätysmateriaaleja niin paljon kuin mahdollista 
  • Suosimme kierrätettäviä materiaaleja
  • Suunnittelemme osat siten, että niiden purkaminen onnistuu helposti ja nopeasti
  • Merkitsemme kaikki osat, jotta niiden tunnistaminen on helppoa

 

Jätteen vähentäminen

Kierrätysautojen ympäristöystävällinen käsittely

SEAT ja muut autovalmistajat ovat laatineet IDIS (International Dismantling Information System) -järjestelmän, joka varmistaa romutettavien autojen optimoidun ja ympäristöystävällisen käsittelyn kierrätysdirektiivin mukaisella tavalla. IDIS tarjoaa romuttamoille ohjeet autojen valmisteluun ja purkamiseen, jotta ympäristövaikutukset pysyvät mahdollisimman vähäisinä. IDIS-tietokannassa on tarkat ohjeet kunkin automallin asianmukaiseen ja ympäristöystävälliseen käsittelyyn sekä tärkeimpien kierrätettävien osien purkamiseen. Ohjeet kattavat myös öljyn, polttoaineen, jäähdytysnesteen ja muiden nesteiden hävittämisen.

Lisätietoja on IDIS-verkkosivustossa: http://www.idis2.com/

Prosessi

Kun auton omistaja toimittaa autonsa romutettavaksi, auto siirretään valtuutettuun romuttamoon asianmukaista käsittelyä varten. 

Kun kaikki tarvittavat asiakirjat on täytetty, auton romuttaminen aloitetaan poistamalla haitalliset materiaalit. Tässä prosessissa autosta poistetaan hallitusti kaikki ympäristölle haitalliset osat ja aineet, jotta ne eivät pääse maaperään, veteen tai ilmaan. Öljy, suodattimet, jarruneste, akut, katalysaattorit, jäähdytysneste ja muut tarvittavat materiaalit poistetaan autosta ja varastoidaan erityisiin tiiviisiin säiliöihin, jotta ne voidaan käsitellä lain edellyttämällä tavalla.

Kun autosta on poistettu haitalliset materiaalit, se ei ole enää ongelmajätettä. Tämän jälkeen auton osat arvioidaan kierrätettävyyden kannalta. 

Metalliosat irrotetaan ja myydään uudelleenkäytettäväksi.

Jäljellä olevat osat sisältävät useita materiaaleja, joita voidaan eroteltuna ja käsiteltynä käyttää raaka-aineena.  

Tämä autojen kierrätystapa on kiinteä osa SEATin strategiaa. Näiden kierrätysmenetelmien odotetaan yleistyvän EU-maissa lähivuosina. 

Kaikki SEAT-mallit suunnitellaan ja valmistetaan 2000/53/EY-direktiivin säädösten mukaisesti, ja ne ovat 95-prosenttisesti kierrätettävissä. Myös käytettyjen osien ja kokonaisuuksien (kuten moottorien ja vaihteistojen) kunnostaminen edistää osaltaan luonnonresurssien kunnioittavaa käyttöä, ja se mahdollistaa myös varaosien hankkimisen edullisemmalla hinnalla.

Lisätietoja romuautodirektiivistä on seuraavalla verkkosivustolla:
http://ec.europa.eu/environment/waste/elv_index.htm

 

Rakenna auto

Rakenna auto

Katso jälleenmyyjät

Katso jälleenmyyjät

Varaa huolto

Varaa huolto

Varaa koeajo

Varaa koeajo